Halo “wong”

Setelen lagu iki disek yo. Mugi-mugi atimu adem lan ora ana kawatir seng mampir. Lagune cekak supaya panjenengan sedaya ora kesuwen mikir.

MUSIKLIK

AWALAN

Pitakonan iki tulung dijawab yo. Partai politik niku katah manfaate opo boten?

Dados ngeten, ulan-ulan iki panjenengan sedaya niku yen lewat dalan gedhe mesti nemoni gendera teng telecek lan spanduk-spanduk werno-werni. Sebabipun badhe enten pe-mi-lu. Kangge ngerameni momen ingkang kelakon gangsal taun sepisan niku, UP (under pressure) badhe maringi kisi-kisi pripun milih calon seng jos-mantep (versi UP). Oke, diangkremi yo.

  • SENG WANI JANJI ORA BAKAL NGAPUSI.

Yen ana calon ngomong janji bakal ngopeni rakyat, gawe tentrem, adil, makmur, bakal berantas korupsi, lsp*, iku biasa. Menawa panjenengan ana kesempatan, cobi calone kui takoni, “Wani janji ora bakal ngapusi, pak/bu?”. Yen ana seng jawab wani, pilih wae calon iku.

  • SENG WANI ORA DIBAYAR YEN NEGARA ISEH DUWE UTANG.

Golek calon koyo ngene iki seng rada angel. Wes mesti sambat. “Aku ngurus negara gedhine ngene mosok ora dibayar, kok tega nemen”. Haha. Saiki ngene, ngurusi ibune dewe mosok meh jaluk bayaran. Opo meneh ibune iseh duwe utang akeh. Haha. Next…

  • SENG WANI URIP

Seng siji iki wes pasti. Yen ora wani urip, seminggu sawise dilantik wes yasinan. Haha. Maksude iku ngene, kenopo wani urip? Amarga calon iku bakal duwe kewajiban kanggo nguripi rakyat. Tapi seng asli rakyat ora ana pemerintah yo iseh fine-fine wae. Iyo po iyo?

  • SENG ORA DUWE UDEL

Maksude opo ora duwe udel iku? Ngenteni kowe-kowe jawab sek lagi mengko aku seng jawab. Opo? Nah iku bener jawabanmu. Keplok-keplok sek. Saiki pintere bocah iki.

AKHIRAN

Cekap semanten mawon nggih kisi-kisinipun. Kisi-kisi ingkang wajib sampun di-print wonten Undang-Undang. Bokbilih wonten maksud ingkang keliru didadosaken guyonan mawon. La wong niki nggih namung guyonan. Boten pareng serius nemen-nemen. Menawi pemerintah gedhe boten enten, tasih enten pak RT lan pak RW.

UP

*) lsp : lan sapanunggalane

5 KOMENTAR